ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
301 10.222 จักรยานออกกำลังกาย 26"Citybike 15 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,700 Health 24 ปี 11 เดือน 5 วัน จำหน่าย
302 01.02.2138 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 01 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 20201 Food 24 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
303 01.02.2139 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 01 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 20301 Food 24 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
304 01.02.2140 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 01 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 03106 CS 24 ปี 10 เดือน 19 วัน ชำรุด
305 01.02.2141 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 01 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 CS 24 ปี 10 เดือน 19 วัน จำหน่าย
306 01.02.2142 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
307 01.02.2143 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
308 01.02.2144 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
309 01.02.2145 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
310 01.02.2146 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
311 01.02.2147 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
312 01.02.2148 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
313 01.02.2149 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
314 01.02.2150 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
315 01.02.2151 โต๊ะขาเหล็ก 25 ธ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 20102 Food 24 ปี 9 เดือน 25 วัน ปกติ
316 01.02.2161 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 CS 24 ปี 8 เดือน 20 วัน จำหน่าย
317 01.02.2171 โต๊ะขนาด 60x80x120 ซม. 19 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 7 เดือน 1 วัน จำหน่าย
318 01.01.11930 เก้าอี้บุนวมหนังเทียมมีล้อเลื่อน 19 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 05101 Chem 24 ปี 7 เดือน 1 วัน ปกติ
319 01.01.11931 เก้าอี้บุนวมหนังเทียมมีล้อเลื่อน 19 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 05101 Chem 24 ปี 7 เดือน 1 วัน ปกติ
320 01.01.11932 เก้าอี้บุนวมหนังเทียมมีล้อเลื่อน 19 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 05101 Chem 24 ปี 7 เดือน 1 วัน ปกติ
321 01.02.2172 โต๊ะปฏิบัติการ 28 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,700 03103 Health 24 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
322 01.06.1058 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 28 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 35201 Health 24 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
323 01.05.281 ตู้เก็บหุ่นจำลอง 28 มี.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
11,000 03104 Health 24 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
324 01.06.1059 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 24 เม.ย. 39 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 35203 Health 24 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
325 01.02.2184 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 01 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 05207 Bio 24 ปี 5 เดือน 19 วัน ปกติ
326 01.02.2185 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 01 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 Phy 24 ปี 5 เดือน 19 วัน จำหน่าย
327 01.02.2186 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 01 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 Phy 24 ปี 5 เดือน 19 วัน จำหน่าย
328 07.12.037 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหน้าปัด 15 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
8,500 35102 Health 24 ปี 5 เดือน 5 วัน ชำรุด
329 01.02.2191 โต๊ะฝึกปฏิบัติการ 20 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,000 03104 Health 24 ปี 5 เดือน 0 วัน ชำรุด
330 01.05.282 ตู้ใส่สไลด์แบบมีล้อเลื่อน 20 พ.ค. 39 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,950 Health 24 ปี 5 เดือน 0 วัน จำหน่าย
331 06.01.629 เครื่องคอมพิวเตอร์ Prisma Pro 486 DX 4-100 20 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
28,493 Bio 24 ปี 5 เดือน 0 วัน ชำรุด
332 06.08.630 เครื่องจ่ายกำลังไฟสำรอง UPS 500 VA 20 พ.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,030 Bio 24 ปี 5 เดือน 0 วัน ชำรุด
333 01.02.2206 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 05 ก.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 3 เดือน 15 วัน จำหน่าย
334 01.02.2207 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 05 ก.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 3 เดือน 15 วัน จำหน่าย
335 01.02.2208 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 05 ก.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 3 เดือน 15 วัน จำหน่าย
336 01.02.2209 โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 05 ก.ค. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 3 เดือน 15 วัน จำหน่าย
337 01.18.052 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Risograph GRM 50 17 ก.ค. 39 สอบราคา
(บกศ.)
140,000 23100 DeanOff. 24 ปี 3 เดือน 3 วัน ชำรุด
338 06.06.102 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 70 x 70 . 30 ส.ค. 39 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,600 CS 24 ปี 1 เดือน 20 วัน จำหน่าย
339 05.23.064 ฟังชั่นเจนเนอรี่เตอร์ FG - 2002C 03 ก.ย. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
12,000 05203 Phy 24 ปี 1 เดือน 17 วัน ชำรุด
340 06.04.167 เครื่องฉายภาพทึบแสง Plus รุ่น OP-10 20 ก.ย. 39 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
45,000 23100 DeanOff. 24 ปี 1 เดือน 0 วัน ชำรุด
341 06.04.168 เครื่องชี้ตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Pointor Plus) 20 ก.ย. 39 สอบราคา
(แผ่นดิน)
3,690 DeanOff. 24 ปี 1 เดือน 0 วัน จำหน่าย
342 06.01.739 เครื่องคอมพิวเตอร์ 22 พ.ย. 39 จัดซื้อ
(บกศ.)
27,600 DeanOff. 23 ปี 10 เดือน 28 วัน ชำรุด
343 05.03.010 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
344 05.03.011 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
345 05.03.012 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
346 05.03.013 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
347 05.03.014 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
348 05.03.015 มัลติมิเตอร์ sanwa 361 TR 361 14 ม.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,402 Phy 23 ปี 9 เดือน 6 วัน จำหน่าย
349 01.21.101 เครื่องปรับอากาศ COO รุ่น SAA 28 C 01 มี.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
32,000 05201 Phy 23 ปี 7 เดือน 19 วัน ปกติ
350 01.21.098 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU SNOW 06 มี.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
26,640 Math 23 ปี 7 เดือน 14 วัน จำหน่าย
351 01.21.100 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 28000 BTU 17 มี.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
32,000 03103 Health 23 ปี 7 เดือน 3 วัน ปกติ
352 06.04.186 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 04 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
9,400 20201 Food 23 ปี 5 เดือน 16 วัน ชำรุด
353 06.07.078 เครื่องเล่นวีดีโอ 04 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
8,500 20202 Food 23 ปี 5 เดือน 16 วัน ชำรุด
354 06.06.109 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 125 X 128 04 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
2,000 Food 23 ปี 5 เดือน 16 วัน จำหน่าย
355 05.10.106 เครื่องรับโทรทัศน์สี 29" รุ่น AV-G298 04 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
25,000 20202 Food 23 ปี 5 เดือน 16 วัน ปกติ
356 07.14.055 เครื่องวัดรังสีแบบพอร์ททะเบิ้ลเซอร์เวย์ 17 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,000 Chem 23 ปี 5 เดือน 3 วัน ชำรุด
357 01.02.2285 โต๊ะหินขัด 19 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,250 CS 23 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
358 01.02.2286 โต๊ะหินขัด 19 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,250 CS 23 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
359 01.02.2287 โต๊ะหินขัด 19 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,250 CS 23 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
360 01.02.2288 โต๊ะหินขัด 19 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,250 CS 23 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
361 01.02.2289 โต๊ะหินขัด 19 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,250 CS 23 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
362 01.02.2278 โต๊ะอาจารย์พร้อมเก้าอี้ 22 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 CS 23 ปี 4 เดือน 28 วัน จำหน่าย
363 01.02.2279 โต๊ะอาจารย์พร้อมเก้าอี้ 22 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 CS 23 ปี 4 เดือน 28 วัน จำหน่าย
364 01.43.003 เครื่องทำลายเอกสาร PAPER-Shredder C-410 24 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
25,000 23100 DeanOff. 23 ปี 4 เดือน 26 วัน ชำรุด
365 08.01.054 กล้องจุลทัศน์ ชนิด 2 ตา 30 พ.ค. 40 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,280 DeanOff. 23 ปี 4 เดือน 20 วัน จำหน่าย
366 07.12.038 เครื่องชั่งสารแบบไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 03 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
99,500 23311 Chem 23 ปี 4 เดือน 17 วัน ชำรุด
367 01.01.13829 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
368 01.01.13830 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
369 01.01.13831 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
370 01.01.13832 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
371 01.01.13833 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
372 01.01.13834 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
373 01.01.13835 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
374 01.01.13836 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
375 01.01.13837 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
376 01.01.13838 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
377 01.01.13839 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
378 01.01.13840 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
379 01.01.13841 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
380 01.01.13842 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
381 01.01.13843 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
382 01.01.13844 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
383 01.01.13845 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
384 01.01.13846 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
385 01.01.13847 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
386 01.01.13848 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
387 01.01.13849 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
388 01.01.13850 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
389 01.01.13851 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
390 01.01.13852 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
391 01.01.13853 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
392 01.01.13854 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
393 01.01.13855 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
394 01.01.13856 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
395 01.01.13857 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
396 01.01.13858 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
397 01.01.13859 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
398 01.01.13860 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
399 01.01.13861 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด
400 01.01.13862 เก้าอี้บาร์กลม 30 มิ.ย. 40 จัดซื้อ
(บริจาค)
340 05304 Env 23 ปี 3 เดือน 20 วัน ชำรุด