ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3801 55.07.08.00.00038 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05402 GenSci 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3802 55.07.08.00.00039 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 23205 Phy 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3803 55.07.08.00.00040 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 03402 Math 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3804 55.07.08.00.00041 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 03403 Math 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3805 55.07.08.00.00042 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 03404 Math 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3806 55.07.08.00.00043 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 23201 Phy 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3807 57.15.02.00.00003 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบมัลติฟังก์ชัน HP Color LaserJet Pro300 29 พ.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
18,000 03201 CS 6 ปี 10 เดือน 21 วัน ปกติ
3808 57.15.02.00.00004 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบมัลติฟังก์ชัน HP Color LaserJet Pro300 29 พ.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
18,000 03305 CS 6 ปี 10 เดือน 21 วัน ปกติ
3809 57.15.02.00.00002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบมัลติฟังก์ชัน HP Color LaserJet Pro300 02 ธ.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
18,000 23108 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3810 57.15.15.00.00005 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น MC605-338G1T00 06 ธ.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
21,600 05405 GenSci 6 ปี 10 เดือน 14 วัน ปกติ
3811 57.07.01.03.00001 กล้องถ่ายวิดีโอ ยี่ห้อ Sony รุ่น HDR-PJ660 11 ธ.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
29,900 05405 GenSci 6 ปี 10 เดือน 9 วัน ปกติ
3812 57.04.19.00.00001 เครื่องชั่งดิจิตอล 3 ตำแหน่ง 20 ธ.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
29,000 05302 Env 6 ปี 10 เดือน 0 วัน ปกติ
3813 57.15.15.00.00006 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion 20-a217LAio พร้อมเครื่องสำรองไฟ 26 ธ.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
23,000 03102 Math 6 ปี 9 เดือน 24 วัน ปกติ
3814 57.01.14.00.00002 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนยี่ห้ออีมิแน้นท์(Eminant) ขนาด 25696.80 BTU รุ่น AER25L/EER 802 28 ม.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
34,200 03102 Math 6 ปี 8 เดือน 22 วัน ปกติ
3815 57.04.19.00.00002 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Precision Balance รุ่น EK-300i ยี่ห้อ AND 05 ก.พ. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
12,000 23217 Phy 6 ปี 8 เดือน 15 วัน ปกติ
3816 57.01.14.00.00009 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อคิงส์คูล 5KF18/5KC18 11 มี.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
21,750 23102 DeanOff. 6 ปี 7 เดือน 9 วัน ปกติ
3817 57.01.14.00.00010 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อคิงส์คูล 5KF18/5KC18 11 มี.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
21,750 23500 Phy 6 ปี 7 เดือน 9 วัน ปกติ
3818 57.01.14.00.00011 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อคิงส์คูล 5KF18/5KC18 11 มี.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
21,750 23503 Phy 6 ปี 7 เดือน 9 วัน ปกติ
3819 57.07.02.03.00001 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL2011W 14 พ.ค. 57 สอบราคา
(รายได้)
21,186 23114 DeanOff. 6 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
3820 57.07.02.03.00002 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL2011W 14 พ.ค. 57 สอบราคา
(รายได้)
21,186 23109 DeanOff. 6 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
3821 57.07.02.03.00003 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL2011W 14 พ.ค. 57 สอบราคา
(รายได้)
21,186 05101 DeanOff. 6 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
3822 57.07.02.03.00004 เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GL2011W 14 พ.ค. 57 สอบราคา
(รายได้)
21,186 03403 Math 6 ปี 5 เดือน 6 วัน ปกติ
3823 57.05.08.00.00001 เครื่องผสมอาหาร/เครื่องตีไข่ ยี่ห้อ kitchen Aid Model : 5K5SS/5KPM5 21 ก.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
23,400 19100 Food 6 ปี 2 เดือน 29 วัน ปกติ
3824 57.07.01.03.00004 ชุดกล้องวีดีโอแฮนดิแคม HDR-PJ340E พร้อม Memory Card และขาตั้งกล้อง 10 ก.ย. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
27,000 Math 6 ปี 1 เดือน 10 วัน ปกติ
3825 57.003.04.001 กล้องวีดีโอ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,500 Math 6 ปี 0 เดือน 23 วัน ปกติ
3826 57.003.08.001 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
5,700 03405 Math 6 ปี 0 เดือน 23 วัน ปกติ
3827 57.003.17.001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
21,000 03105 Math 6 ปี 0 เดือน 23 วัน ปกติ
3828 57.006.01.003 เครื่องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
21,500 03102 Math 6 ปี 0 เดือน 23 วัน ปกติ
3829 57.006.03.005 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์แบบสี 27 ก.ย. 57 สอบราคา
(แผ่นดิน)
19,500 03102 Math 6 ปี 0 เดือน 23 วัน ปกติ
3830 58.15.07.00.0005 เครื่องสแกนเนอร์ 18 พ.ย. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
29,985 DeanOff. 5 ปี 11 เดือน 2 วัน ปกติ
3831 58.15.02.00.0002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP MF 113X 23 ธ.ค. 57 จัดซื้อ
(รายได้)
6,000 03101 CS 5 ปี 9 เดือน 27 วัน ปกติ
3832 58.07.08.00.00001 เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น P128 × 29 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(รายได้)
20,000 03205 CS 5 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
3833 58.06.04.00.00001 เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ GRAPHTCE รุ่น midi 30 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
139,000 23215 Phy 5 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3834 58.10.10.00.00001 ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับการเรียนการสอน ยี่ห้อ PROTHRM/ELECTORICAL FURNACES รุ่น PLE 120/9 30 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
300,000 23312 Chem 5 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3835 58.10.36.00.00001 ชุดเครื่องกลั่นสารอัตโนมัติสำหรับการเรียนการสอน Heidolph รุ่น G2 30 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
199,000 23318 Chem 5 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3836 58.08.32.00.00001 ชุดสกัดและแยกสารเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอน 30 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
319,500 23312 Chem 5 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3837 58.08.60.00.00002 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงUV-VIS สำหรับการเรียนการสอน ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น Cary 59 30 ม.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
450,000 23314 Chem 5 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
3838 58.08.52.01.00001 กระดาษอัฉริยะเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนรองรับสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมติดตั้ง 12 ก.พ. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
144,000 05406 GenSci 5 ปี 8 เดือน 8 วัน ปกติ
3839 58.006.13.001 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS Desktop พร้อมแผ่น 10 มี.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
120,000 05307 Env 5 ปี 7 เดือน 10 วัน ปกติ
3840 58.15.14.00.0003 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop 10 มี.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
120,000 05307 Env 5 ปี 7 เดือน 10 วัน ปกติ
3841 58.08.56.00.00001 ชุดตะแกรงพร้อมเครื่องเขย่า 25 มี.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
97,500 05302 Env 5 ปี 6 เดือน 25 วัน ปกติ
3842 58.08.31.00.00001 ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม พร้อมติดตั้ง 27 มี.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
499,000 23413 Bio 5 ปี 6 เดือน 23 วัน ปกติ
3843 58.07.01.08.00001 กล้องโทรทัศน์ ประกอบด้วย กล้องแบบสะท้อนแสง 2 30 มี.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
79,927 23501 Phy 5 ปี 6 เดือน 20 วัน ปกติ
3844 58.08.55.00.00001 เครื่องบ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า 07 เม.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
208,650 23416 Bio 5 ปี 6 เดือน 13 วัน ปกติ
3845 58.15.20.00.00001 ชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 29 เม.ย. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
121,350 23104 DeanOff. 5 ปี 5 เดือน 21 วัน ปกติ
3846 58.08.03.00.00011 ชุดกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 12 พ.ค. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
249,000 23414 Bio 5 ปี 5 เดือน 8 วัน ปกติ
3847 58.002.09.001 เครื่องเสียง YAMAHA STAGEPAS400I 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
39,000 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3848 58.003.17.006 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ RAZR TP-550 PORTABLE VISUAL 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
33,000 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3849 58.003.17.007 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ EPSON EB-X18 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
21,900 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3850 58.006.01.029 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ACER TC-605-444G1TOOMGI/T030 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,000 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3851 58.006.01.030 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ACER TC-605-444G1TOOMGI/T030 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
18,000 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3852 58.006.03.004 เครื่องพิมพ์ Office Laser Multifunction HP Colour Laserjet Pro 18 พ.ค. 58 สอบราคา
(แผ่นดิน)
35,700 05405 GenSci 5 ปี 5 เดือน 2 วัน ปกติ
3853 58.10.11.00.00001 เตาอบระบบไฟฟ้า 2 ชั้น (ชั้นล่างตู้วอล์ม) 05 มิ.ย. 58 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
164,000 19100 Food 5 ปี 4 เดือน 15 วัน ปกติ
3854 60.007.07.001 เครื่องปั่นตกตะกอน 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3855 60.007.07.002 เครื่องปั่นตกตะกอน 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
25,000 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3856 60.007.017.001 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,980 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3857 60.007.017.002 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,980 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3858 60.007.017.003 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
12,980 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3859 60.007.022.001 เตาไฟฟ้า 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
17,900 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3860 60.007.022.002 เตาไฟฟ้า 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
17,900 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3861 60.007.022.003 เตาไฟฟ้า 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
17,900 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3862 60.011.01.001 เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ต่ำแหน่ง 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
85,800 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3863 60.011.09.001 เครื่องวัดความชื้นพื้นผนังและคอนกรีต 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3864 60.011.09.002 เครื่องวัดความชื้นพื้นผนังและคอนกรีต 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3865 60.011.09.003 เครื่องวัดความชื้นพื้นผนังและคอนกรีต 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3866 60.011.09.004 เครื่องวัดความชื้นพื้นผนังและคอนกรีต 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3867 60.011.09.005 เครื่องวัดความชื้นพื้นผนังและคอนกรีต 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
5,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3868 60.011.017.001 เครื่องวัดความหนืด 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
117,500 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3869 60.011.40.001 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิในดิน 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,990 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3870 60.011.40.002 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิในดิน 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,990 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3871 60.011.40.003 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิในดิน 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
28,990 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3872 60.011.80.001 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์แบบภาคสนาม 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
117,800 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3873 60.012.004.001 เครื่องวัดความหนาแน่นเนื้อผลไม้ 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
112,800 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3874 60.012.36.001 เครื่องมือวัดความชื้นวัสดุฟาง แกลบ ขี้เลื้อย 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,950 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3875 60.012.36.002 เครื่องมือวัดความชื้นวัสดุฟาง แกลบ ขี้เลื้อย 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,950 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3876 60.012.36.003 เครื่องมือวัดความชื้นวัสดุฟาง แกลบ ขี้เลื้อย 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,950 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3877 60.012.36.004 เครื่องมือวัดความชื้นวัสดุฟาง แกลบ ขี้เลื้อย 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,950 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3878 60.012.36.005 เครื่องมือวัดความชื้นวัสดุฟาง แกลบ ขี้เลื้อย 28 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
10,950 05406 GenSci 3 ปี 9 เดือน 22 วัน ปกติ
3879 60.001.002.10.001 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03201 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3880 60.001.002.10.002 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3881 60.001.002.10.003 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3882 60.001.002.10.004 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3883 60.001.002.10.005 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3884 60.001.002.10.006 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3885 60.001.002.10.007 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03201 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3886 60.001.002.10.008 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3887 60.001.002.10.009 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3888 60.001.002.10.010 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3889 60.001.002.10.011 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3890 60.001.002.10.012 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3891 60.001.002.10.013 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3892 60.001.002.10.014 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3893 60.001.002.10.015 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03204 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3894 60.001.002.10.016 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3895 60.001.002.10.017 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3896 60.001.002.10.018 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3897 60.001.002.10.019 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3898 60.001.002.10.020 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3899 60.001.002.10.021 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ
3900 60.001.002.10.022 เก้าอี้ 29 ธ.ค. 59 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
1,600 03202 CS 3 ปี 9 เดือน 21 วัน ปกติ