ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3701 55.006.01.074 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3702 55.006.01.075 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3703 55.006.01.076 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03205 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3704 55.006.01.077 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3705 55.006.01.078 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03306 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3706 55.006.01.079 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3707 55.006.01.080 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23107 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3708 55.01.20.00.00001 เครื่องขัดพื้น ยี่ห้อ CHAMPION 09 ธ.ค. 54 จัดซื้อ
(รายได้)
20,000 DeanOff. 8 ปี 10 เดือน 11 วัน ปกติ
3709 55.01.14.00.00001 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Cokan รุ่น FCK-800/CCK25 26 ธ.ค. 54 จัดซื้อ
(รายได้)
29,500 23207 PHY 8 ปี 9 เดือน 24 วัน ปกติ
3710 55.001.020.001 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Cokan รุ่น FCK-800/CCK25 พร้อมติดตั้ง 26 ธ.ค. 54 จัดซื้อ
(รายได้)
29,500 05406 GenSci 8 ปี 9 เดือน 24 วัน ปกติ
3711 55.01.14.00.00002 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT 25696.80 BTU 10 ม.ค. 55 จัดซื้อ
(รายได้)
30,000 18103 DeanOff. 8 ปี 9 เดือน 10 วัน ปกติ
3712 55.01.14.00.00012 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งได้/แขวนได้ ยี่ห้อ Eminent รุ่น AER 25L+EER 802 26 มี.ค. 55 จัดซื้อ
(รายได้)
30,000 03102 Math 8 ปี 6 เดือน 24 วัน ปกติ
3713 55.08.14.00.00001 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 08 มิ.ย. 55 จัดซื้อ
(รายได้)
20,000 19100 Food 8 ปี 4 เดือน 12 วัน ปกติ
3714 55.07.08.00.00001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น SP-M305 ระดับ XGA 02 ก.ค. 55 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,215 03101 CS 8 ปี 3 เดือน 18 วัน ปกติ
3715 55.07.08.00.00002 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น SP-M305 ระดับ XGA 02 ก.ค. 55 สอบราคา
(แผ่นดิน)
26,215 23104 DeanOff. 8 ปี 3 เดือน 18 วัน ปกติ
3716 55.15.15.00.00185 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3717 55.15.15.00.00186 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3718 55.15.15.00.00187 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3719 55.15.15.00.00188 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03302 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3720 55.15.15.00.00189 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3721 55.15.15.00.00190 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3722 55.15.15.00.00191 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3723 55.15.15.00.00192 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3724 55.15.15.00.00193 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3725 55.15.15.00.00194 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03302 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3726 55.15.15.00.00195 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3727 55.15.15.00.00196 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3728 55.15.15.00.00197 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3729 55.15.15.00.00198 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3730 55.15.15.00.00199 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3731 55.15.15.00.00200 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3732 55.15.15.00.00201 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03302 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3733 55.15.15.00.00202 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03302 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3734 55.15.15.00.00203 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3735 55.15.15.00.00204 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3736 55.15.15.00.00205 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3737 55.15.15.00.00206 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3738 55.15.15.00.00207 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3739 55.15.15.00.00208 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3740 55.15.15.00.00209 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3741 55.15.15.00.00210 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3742 55.15.15.00.00211 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3743 55.15.15.00.00212 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3744 55.15.15.00.00213 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3745 55.15.15.00.00214 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3746 55.15.15.00.00215 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3747 55.15.15.00.00216 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3748 55.15.15.00.00217 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3749 55.15.15.00.00218 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03302 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ชำรุด
3750 55.15.15.00.00219 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Vostro 360 All-in-One 07 ก.ย. 55 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
19,656 03202 CS 8 ปี 1 เดือน 13 วัน ปกติ
3751 56.002.10.002 แอมป์ชุดประชุม ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-50A 09 ม.ค. 56 ตกลงราคา
(รายได้)
8,500 23106 DeanOff. 7 ปี 9 เดือน 11 วัน ปกติ
3752 56.07.02.04.00001 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ DC-11 22 ก.พ. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
25,000 DeanOff. 7 ปี 7 เดือน 28 วัน ชำรุด
3753 56.001.005.12.053 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,900 03305 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3754 56.003.08.002 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
19,500 03304 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3755 56.003.17.013 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
24,200 03306 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ชำรุด
3756 56.003.53.005 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสลับ 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
12,900 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3757 56.003.53.006 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,300 03302 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3758 56.006.01.030 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3759 56.006.01.031 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3760 56.006.01.032 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3761 56.006.01.033 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3762 56.006.01.034 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3763 56.006.01.035 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3764 56.006.01.036 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03305 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3765 56.006.01.037 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MacintoshiMac 08 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
45,000 03204 CS 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ปกติ
3766 56.01.06.00.00001 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง Jet pro300 08 มี.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
25,000 DeanOff. 7 ปี 7 เดือน 12 วัน ชำรุด
3767 56.011.38.001 เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 18 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
59,400 23303 Chem 7 ปี 7 เดือน 2 วัน ปกติ
3768 56.011.38.002 เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 18 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
59,400 23301 Chem 7 ปี 7 เดือน 2 วัน ปกติ
3769 56.011.38.003 เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 18 มี.ค. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
59,400 05102 Chem 7 ปี 7 เดือน 2 วัน ปกติ
3770 56.01.10.00.00001 เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ MARTIN รุ่น 3000SC 25 มี.ค. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
21,000 23110 DeanOff. 7 ปี 6 เดือน 25 วัน ปกติ
3771 56.003.17.006(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 03405 Math 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3772 56.003.17.006(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 03206 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3773 56.003.17.007(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 03406 Math 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3774 56.003.17.007(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 03406 Math 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3775 56.003.17.008(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 05406 GenSci 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3776 56.003.17.008(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 23114 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3777 56.003.17.009(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 05305 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3778 56.003.17.009(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 05406 GenSci 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3779 56.003.17.010(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23101 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3780 56.003.17.010(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3781 56.003.17.011(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 23103 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3782 56.003.17.011(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 05106 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3783 56.003.17.012(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องโปรเจคเตอร์ NEC M27 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
40,000 05202 DeanOff. 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3784 56.003.17.012(2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 26 เม.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
34,900 23414 Bio 7 ปี 5 เดือน 24 วัน ปกติ
3785 56.07.01.01.00001 กล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวแบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 650D 09 พ.ค. 56 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
29,870 23208 PHY 7 ปี 5 เดือน 11 วัน ปกติ
3786 56.01.03.10.00001 ตู้โชว์กระจกดาว์ไลท์ ขนาด 60 ซม. 20 ก.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
8,000 18202 Bio 7 ปี 1 เดือน 0 วัน ปกติ
3787 56.01.03.10.00002 ตู้โชว์กระจกดาว์ไลท์ ขนาด 80 ซม. 20 ก.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
11,000 18201 Bio 7 ปี 1 เดือน 0 วัน ปกติ
3788 56.01.03.10.00003 ตู้โชว์กระจกดาว์ไลท์ ขนาด 80 ซม. 20 ก.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
11,000 18201 Bio 7 ปี 1 เดือน 0 วัน ปกติ
3789 57.08.04.09.00001 เครื่องวัดปริมาตรออกซิเจนในน้ำ DO700 Exteeh 26 พ.ย. 56 จัดซื้อ
(รายได้)
35,000 05307 Env 6 ปี 10 เดือน 24 วัน ชำรุด
3790 55.07.08.00.00027 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05304 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3791 55.07.08.00.00028 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 22 วัน จำหน่าย
3792 55.07.08.00.00029 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 23302 Chem 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3793 55.07.08.00.00030 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05103 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3794 55.07.08.00.00031 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05106 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3795 55.07.08.00.00032 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05404 GenSci 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3796 55.07.08.00.00033 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 03401 Math 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3797 55.07.08.00.00034 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 19103 Food 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3798 55.07.08.00.00035 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 05401 GenSci 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3799 55.07.08.00.00036 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 23100 DeanOff. 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ชำรุด
3800 55.07.08.00.00037 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Dell 4220 28 พ.ย. 56 สอบราคา
(แผ่นดิน)
32,500 23405 Bio 6 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ