ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3601 54.006.01.169 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Compaq รุ่น CO3572L 31 มี.ค. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
15,000 03103 Health 9 ปี 6 เดือน 20 วัน ปกติ
3602 54.006.03.008 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Jet ยี่ห้อ Canon รุ่น MF-4412 All-in-One 06 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
4,950 23104 DeanOff. 9 ปี 4 เดือน 14 วัน ชำรุด
3603 54.003.02.003 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล EPSON รุ่น ELPD11 13 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
23,900 Math 9 ปี 4 เดือน 7 วัน ปกติ
3604 54.003.17.051 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-X10 13 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
25,900 Math 9 ปี 4 เดือน 7 วัน ชำรุด
3605 54.001.001.01.010 โต๊ะทำงาน 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,900 23104 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3606 54.001.001.07.023 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ย)150 (ก)76 (ส)73 ซม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,800 05106 SciCenter 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3607 54.001.001.07.024 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ย)150 (ก)76 (ส)73 ซม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,800 35102 Health 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3608 54.001.001.07.025 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ย)150 (ก)76 (ส)73 ซม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,800 SciCenter 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3609 54.001.001.07.026 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ย)150 (ก)76 (ส)73 ซม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,800 SciCenter 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3610 54.001.004.010 ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น ขนาด 1219 x 305 x 1526 มม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,100 23110 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3611 54.001.004.011 ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น ขนาด 1219 x 305 x 1526 มม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,100 23110 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3612 54.001.004.012 ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น ขนาด 1219 x 305 x 1526 มม. 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,100 23107 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3613 54.001.005.11.014 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,500 23104 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3614 54.001.005.11.015 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,500 23104 DeanOff. 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3615 54.001.026.001 ฉาก PVC กั้นห้อง ขนาด (ย)3.57 (ส)2.77 เมตร 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,500 SciCenter 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3616 54.001.026.002 ฉาก PVC กั้นห้อง ขนาด (ย)3.57 (ส)2.77 เมตร 27 มิ.ย. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,500 SciCenter 9 ปี 3 เดือน 23 วัน ปกติ
3617 54.003.17.033 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์LCD ยี่ห้อ Gygar LM20 พร้อมจอภาพอุปกรณ์และสายสัณญาณ L20L12001121, L20L12001106, L20L12001307, L20L12001273 30 ก.ค. 54 สอบราคา
(แผ่นดิน)
29,300 05202 DeanOff. 9 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
3618 54.003.17.034 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์LCD ยี่ห้อ Gygar LM20 พร้อมจอภาพอุปกรณ์และสายสัณญาณ L20L12001121, L20L12001106, L20L12001307, L20L12001273 30 ก.ค. 54 สอบราคา
(แผ่นดิน)
29,300 03101 CS 9 ปี 2 เดือน 20 วัน ชำรุด
3619 54.003.17.035 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์LCD ยี่ห้อ Gygar LM20 พร้อมจอภาพอุปกรณ์และสายสัณญาณ L20L12001121, L20L12001106, L20L12001307, L20L12001273 30 ก.ค. 54 สอบราคา
(แผ่นดิน)
29,300 DeanOff. 9 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
3620 54.003.17.036 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์LCD ยี่ห้อ Gygar LM20 พร้อมจอภาพอุปกรณ์และสายสัณญาณ L20L12001121, L20L12001106, L20L12001307, L20L12001273 30 ก.ค. 54 สอบราคา
(แผ่นดิน)
29,300 23301 Chem 9 ปี 2 เดือน 20 วัน ปกติ
3621 54.001.005.02.007 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1485x407x880 มม. 10 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,500 03102 Math 9 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3622 54.001.005.02.008 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 880x407x880 มม. 10 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,900 03102 Math 9 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3623 54.012.38.001 ตู้ปลา ขนาด กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 33.5 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 18 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,000 Bio 9 ปี 2 เดือน 2 วัน ปกติ
3624 54.012.38.002 ตู้ปลา ขนาด กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 33.5 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 18 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,000 Bio 9 ปี 2 เดือน 2 วัน ปกติ
3625 54.012.38.003 ตู้ปลา ขนาด กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 33.5 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 18 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,000 05200 Bio 9 ปี 2 เดือน 2 วัน ปกติ
3626 54.012.38.004 ตู้ปลา ขนาด กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 33.5 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 18 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,000 Bio 9 ปี 2 เดือน 2 วัน ปกติ
3627 54.012.38.005 ตู้ปลา ขนาด กว้าง 12.5 นิ้ว ยาว 33.5 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 18 ส.ค. 54 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,000 Bio 9 ปี 2 เดือน 2 วัน ปกติ
3628 55.006.01.001 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3629 55.006.01.002 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23105 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3630 55.006.01.003 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3631 55.006.01.004 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3632 55.006.01.005 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3633 55.006.01.006 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23302 Chem 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3634 55.006.01.007 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23412 Bio 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3635 55.006.01.008 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3636 55.006.01.009 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3637 55.006.01.010 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3638 55.006.01.011 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23204 Phy 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3639 55.006.01.012 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3640 55.006.01.013 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23111 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3641 55.006.01.014 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3642 55.006.01.015 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23104 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3643 55.006.01.016 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3644 55.006.01.017 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3645 55.006.01.018 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23204 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3646 55.006.01.019 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3647 55.006.01.020 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3648 55.006.01.021 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 19101 Food 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3649 55.006.01.022 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23111 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3650 55.006.01.023 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 05307 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3651 55.006.01.024 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3652 55.006.01.025 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3653 55.006.01.026 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23111 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3654 55.006.01.027 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23302 Chem 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3655 55.006.01.028 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 19104 Food 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3656 55.006.01.029 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23414 Bio 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3657 55.006.01.030 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3658 55.006.01.031 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3659 55.006.01.032 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23415 Bio 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3660 55.006.01.033 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23104 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3661 55.006.01.034 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3662 55.006.01.035 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3663 55.006.01.036 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3664 55.006.01.037 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3665 55.006.01.038 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23214 Phy 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3666 55.006.01.039 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23100 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3667 55.006.01.040 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03205 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3668 55.006.01.041 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03101 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3669 55.006.01.042 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3670 55.006.01.043 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3671 55.006.01.044 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3672 55.006.01.045 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3673 55.006.01.046 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3674 55.006.01.047 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3675 55.006.01.048 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3676 55.006.01.049 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3677 55.006.01.050 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3678 55.006.01.051 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3679 55.006.01.052 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3680 55.006.01.053 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3681 55.006.01.054 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3682 55.006.01.055 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3683 55.006.01.056 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3684 55.006.01.057 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3685 55.006.01.058 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3686 55.006.01.059 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3687 55.006.01.060 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03205 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3688 55.006.01.061 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3689 55.006.01.062 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3690 55.006.01.063 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด
3691 55.006.01.064 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3692 55.006.01.065 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03205 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3693 55.006.01.066 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3694 55.006.01.067 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3695 55.006.01.068 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 23107 DeanOff. 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3696 55.006.01.069 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3697 55.006.01.070 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3698 55.006.01.071 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03304 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3699 55.006.01.072 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03202 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
3700 55.006.01.073 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ/รุ่น COLORS VIEW 05 ต.ค. 54 ประกวดราคา
(แผ่นดิน)
11,880 03302 CS 9 ปี 0 เดือน 15 วัน ชำรุด