ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
3101 49.001.001.04.110 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3102 49.001.001.04.111 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3103 49.001.001.04.112 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3104 49.001.001.04.113 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3105 49.001.001.04.114 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3106 49.001.001.04.115 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3107 49.001.001.04.116 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 มี.ค. 49 ไม่ระบุ
(กศ.บป.)
2,750 CS 14 ปี 6 เดือน 23 วัน จำหน่าย
3108 49.003.41.001 กล้องโทรทัศน์ ขนาด 10 นิ้ว (Meade LX200 GPS 10") 28 เม.ย. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
248,900 23501 Phy 14 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
3109 49.006.01.116 เครื่องคอมพิวเตอร์ SVCA Warropr PF28000 29 พ.ค. 49 ไม่ระบุ
(บกศ.)
20,800 DeanOff. 14 ปี 4 เดือน 21 วัน จำหน่าย
3110 49.006.01.117 เครื่องคอมพิวเตอร์ SVCA Warropr PF28000 29 พ.ค. 49 ไม่ระบุ
(บกศ.)
20,800 DeanOff. 14 ปี 4 เดือน 21 วัน จำหน่าย
3111 47.003.41.009 กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสง 13 ก.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
80,000 23501 Phy 14 ปี 3 เดือน 7 วัน ปกติ
3112 49.011.80.001 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำความจุ 1 ลิตร 10 ส.ค. 49 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
17,000 SciCenter 14 ปี 2 เดือน 10 วัน จำหน่าย
3113 50.006.01.034 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 Processor 18 ธ.ค. 49 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,865 DeanOff. 13 ปี 10 เดือน 2 วัน ชำรุด
3114 50.006.01.035 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 Processor 18 ธ.ค. 49 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,865 03302 CS 13 ปี 10 เดือน 2 วัน ชำรุด
3115 50.006.01.036 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Intel Pentium4 Processor 18 ธ.ค. 49 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,865 23100 DeanOff. 13 ปี 10 เดือน 2 วัน ชำรุด
3116 50.003.02.002 กล้องถ่ายรูปดิจิตอลแคนอล Canon digital camera -A640 23 ม.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
15,000 23204 Phy 13 ปี 8 เดือน 27 วัน ชำรุด
3117 50.011.70.001 เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ชนิดตั้งโต๊ะ 26 ก.พ. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
87,650 23304 Chem 13 ปี 7 เดือน 24 วัน ชำรุด
3118 50.001.007.007 เครื่องโทรศัพท์1PDBC 22301/ 01001 R3A STU854644(เครื่องดิจิตอล) 25 มี.ค. 50 ซื้อ E-Action
(ไม่ระบุ)
1,111 23108 DeanOff. 13 ปี 6 เดือน 25 วัน ปกติ
3119 50.006.03.010 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP LASERJET LMB 1005 24 พ.ค. 50 สอบราคา
(บกศ.)
22,790 03102 Math 13 ปี 4 เดือน 26 วัน ปกติ
3120 50.003.04.006 กล้องวีดีโอ (กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว) 26 มิ.ย. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
13,000 Health 13 ปี 3 เดือน 24 วัน ปกติ
3121 50.011.07.001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์ BOD 10 ส.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
103,400 23406 Bio 13 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3122 50.11.40.001 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ 10 ส.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
35,470 Chem 13 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3123 50.11.40.002 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ 10 ส.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
35,470 Chem 13 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3124 50.011.38.001 เครื่องให้ความร้อนพร้อมเครื่องกวน 10 ส.ค. 50 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
35,624 23303 Chem 13 ปี 2 เดือน 10 วัน ปกติ
3125 50.001.001.04.093 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 24 ก.ย. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
10,150 03105 Math 13 ปี 0 เดือน 26 วัน ปกติ
3126 50.001.001.04.094 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 24 ก.ย. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
10,150 03105 Math 13 ปี 0 เดือน 26 วัน ปกติ
3127 50.001.001.04.095 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 24 ก.ย. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
10,150 03102 Math 13 ปี 0 เดือน 26 วัน ปกติ
3128 50.001.020.025 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent ขนาด 2526.45BTU 24 ก.ย. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
33,500 03105 Math 13 ปี 0 เดือน 26 วัน ปกติ
3129 50.001.020.026 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Eminent ขนาด 2526.45BTU 24 ก.ย. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
33,500 03105 Math 13 ปี 0 เดือน 26 วัน ปกติ
3130 50.011.81.001 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 26 ก.ย. 50 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,899,400 23309 Chem 13 ปี 0 เดือน 24 วัน ปกติ
3131 51.003.17.004 เครื่อง LCD Projector โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 21 พ.ย. 50 ไม่ระบุ
(บกศ.)
40,000 DeanOff. 12 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
3132 51.007.02.001 ตู้แช่ 3 ประตู (Chilled) 21 พ.ย. 50 ไม่ระบุ
(บกศ.)
30,000 23312 Chem 12 ปี 10 เดือน 29 วัน ปกติ
3133 51.001.009.002 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX - M450 28 ธ.ค. 50 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
114,000 23100 DeanOff. 12 ปี 9 เดือน 22 วัน ชำรุด
3134 51.003.17.009 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 03 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
50,000 03101 CS 12 ปี 9 เดือน 17 วัน ชำรุด
3135 51.003.20.001 จอรับภาพ 03 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
15,000 03204 CS 12 ปี 9 เดือน 17 วัน ปกติ
3136 51.001.005.10.001 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(อื่น ๆ)
3,400 03105 Math 12 ปี 9 เดือน 4 วัน ปกติ
3137 51.001.005.10.002 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(อื่น ๆ)
3,400 03105 Math 12 ปี 9 เดือน 4 วัน ปกติ
3138 51.001.005.10.003 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 16 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(อื่น ๆ)
3,400 03105 Math 12 ปี 9 เดือน 4 วัน ปกติ
3139 51.007.02.002 ตู้เย็น Panasonic 16 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(อื่น ๆ)
5,000 03105 Math 12 ปี 9 เดือน 4 วัน ปกติ
3140 51.006.03.007 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Hp Laser Jet m1005 MFP 29 ม.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
8,950 03105 Math 12 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
3141 51.003.19.001 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3142 51.003.19.002 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3143 51.003.19.003 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3144 51.003.19.004 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3145 51.003.19.005 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3146 51.003.19.006 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3147 51.003.19.007 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3148 51.003.19.008 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3149 51.003.19.009 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3150 51.003.19.010 เครื่องเล่นดีวีดี RECORDER ยี่ห้อซัมซุง 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
5,790 DeanOff. 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3151 51.007.22.002 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า 08 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(งบวิจัย รศ.ดร.วิลาศ)
70,000 23316 Chem 12 ปี 8 เดือน 12 วัน จำหน่าย
3152 51.007.02.003 ตู้แช่ ยี่ห้อ Intercool รุ่น SCM 320 SBD 20 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
11,500 23416 Bio 12 ปี 8 เดือน 0 วัน ปกติ
3153 51.007.02.004 ตู้แช่ ยี่ห้อ Intercool รุ่น SCM 320 SBD 20 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
11,500 23413 Bio 12 ปี 8 เดือน 0 วัน ปกติ
3154 51.003.17.020 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น DLP 22 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
50,000 03302 IT 12 ปี 7 เดือน 28 วัน ชำรุด
3155 51.003.20.002 จอรับภาพ ยี่ห้อ Vertex Motor Screen 22 ก.พ. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
15,000 03205 IT 12 ปี 7 เดือน 28 วัน ปกติ
3156 51.11.40.001 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง ยี่ห้อ EUTECH รุ่น PCD 650/SUBGAOIRE 11 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
92,000 05308 Env 12 ปี 7 เดือน 9 วัน ชำรุด
3157 51.011.14.001 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ 19 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
140,705 05307 Env 12 ปี 7 เดือน 1 วัน ปกติ
3158 51.011.82.001 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา 27 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
92,000 05307 Env 12 ปี 6 เดือน 23 วัน ปกติ
3159 51.011.43.001 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ยี่ห้อ Tecan/Austria 28 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
327,000 23408 Bio 12 ปี 6 เดือน 22 วัน ปกติ
3160 51.006.01.038 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA Warior PDC 16000SE 31 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
23,500 03105 Math 12 ปี 6 เดือน 20 วัน ชำรุด
3161 51.006.01.039 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA Warior PDC 16000SE 31 มี.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
23,500 03105 Math 12 ปี 6 เดือน 20 วัน ชำรุด
3162 51.007.38.001 เครื่องสับและผสมเนื้อ ยี่ห้อ CUTTEX รุ่น M 11 09 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
199,000 19100 Food 12 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
3163 51.011.83.001 ชุดเตียมสารประกอบไฮดรายพร้อมหลอดกำเนิดแสง (HCL) 09 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
720,000 23309 Chem 12 ปี 6 เดือน 11 วัน ปกติ
3164 51.003.17.031 เครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-EX4 18 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
33,200 DeanOff. 12 ปี 6 เดือน 2 วัน จำหน่าย
3165 51.006.06.006 เครื่องกวาดภาพสี (Scanner) ยี่ห้อ HP Scanjet G4010 Photo 21 เม.ย. 51 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,300 03101 CS 12 ปี 5 เดือน 29 วัน ปกติ
3166 51.006.06.007 เครื่องกวาดภาพสี (Scanner) ยี่ห้อ HP Scanjet G4010 Photo 21 เม.ย. 51 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,300 03101 CS 12 ปี 5 เดือน 29 วัน ปกติ
3167 51.001.005.11.001 ตู้บานเลื่อน 2 ตอน ขนาด 4 ฟุต 23 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
6,600 03105 Math 12 ปี 5 เดือน 27 วัน ปกติ
3168 51.001.005.11.002 ตู้บานเลื่อน 2 ตอน ขนาด 4 ฟุต 23 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
6,600 03105 Math 12 ปี 5 เดือน 27 วัน ปกติ
3169 51.001.005.11.003 ตู้บานเลื่อน 2 ตอน ขนาด 4 ฟุต 23 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
6,600 03105 Math 12 ปี 5 เดือน 27 วัน ปกติ
3170 51.001.001.03.001 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 คน 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
17,500 03105 Math 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3171 51.006.32.001 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3172 51.006.32.002 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3173 51.006.32.003 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3174 51.006.32.004 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3175 51.006.32.005 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3176 51.006.32.006 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3177 51.006.32.007 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3178 51.006.32.008 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3179 51.006.32.009 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3180 51.006.32.010 ชุดฝึกการเชื่อมต่อกล้องวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย ยี่ห้อ VIVOTEK รุ่น PT 3127 24 เม.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
18,795 03305 CS 12 ปี 5 เดือน 26 วัน ปกติ
3181 51.011.08.001 กล้องซีซีดี ยี่ห้อ SBIG รุ่น ST-7XME Deluxe 16 พ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
598,000 23208 Phy 12 ปี 5 เดือน 4 วัน ปกติ
3182 51.007.38.003 เครื่องบดเนื้อ รุ่น TC 121 Meat mincer 28 พ.ค. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
16,050 19100 Food 12 ปี 4 เดือน 22 วัน ปกติ
3183 51.003.22.008 โทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว พร้อมชุดรับสัญญาณ 20 ส.ค. 51 ไม่ระบุ
(อื่น ๆ)
7,000 03105 Math 12 ปี 2 เดือน 0 วัน ปกติ
3184 51.003.17.036 เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-EX5 29 ก.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
33,000 03105 Math 12 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
3185 52.001.005.11.004 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 14 พ.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,900 05307 Env 11 ปี 11 เดือน 6 วัน ปกติ
3186 52.001.005.11.005 ตู้บานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต 14 พ.ย. 51 ไม่ระบุ
(แผ่นดิน)
3,800 05307 Env 11 ปี 11 เดือน 6 วัน ปกติ
3187 52.001.001.03.001 ชุดโต๊ะประชุม รุ่น 5CFC45 28 พ.ย. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
12,700 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 22 วัน ปกติ
3188 52.001.002.01.002 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3189 52.001.002.01.003 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด
3190 52.001.002.01.004 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3191 52.001.002.01.005 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3192 52.001.002.01.006 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด
3193 52.001.002.01.007 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3194 52.001.002.01.008 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3195 52.001.002.01.009 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด
3196 52.001.002.01.010 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3197 52.001.002.01.011 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3198 52.001.002.01.012 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด
3199 52.001.002.01.013 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ปกติ
3200 52.001.002.01.014 เก้าอี้สำนักงาน 02 ธ.ค. 51 ไม่ระบุ
(บกศ.)
642 03101 CS 11 ปี 10 เดือน 18 วัน ชำรุด