ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
201 01.02.1895 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
202 01.02.1896 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
203 01.02.1898 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
204 01.02.1899 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
205 01.02.1900 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
206 01.02.1901 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
207 01.02.1902 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
208 01.02.1903 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
209 01.02.1904 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
210 01.02.1905 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
211 01.02.1906 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
212 01.02.1907 โต๊ะอ่านหนังสือ 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
1,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
213 01.08.273 ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน 15 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,000 CS 27 ปี 0 เดือน 5 วัน จำหน่าย
214 06.06.048 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 70 x 70 . 16 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
1,700 23403 Bio 27 ปี 0 เดือน 4 วัน ปกติ
215 05.23.047 ดิจิตอลมัลติเตอร์ DM872 31 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,948 Phy 26 ปี 11 เดือน 20 วัน จำหน่าย
216 08.02.018 ตู้เย็น 9 Q 11 ธ.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
13,000 05205 Bio 26 ปี 10 เดือน 9 วัน ชำรุด
217 07.03.010 กล้องส่องทางไกล 10 ม.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 26 ปี 9 เดือน 10 วัน ปกติ
218 07.03.011 กล้องส่องทางไกล 10 ม.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 26 ปี 9 เดือน 10 วัน ปกติ
219 07.03.012 กล้องส่องทางไกล 10 ม.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 26 ปี 9 เดือน 10 วัน ปกติ
220 07.03.013 กล้องส่องทางไกล 10 ม.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 26 ปี 9 เดือน 10 วัน ปกติ
221 08.02.019 ตู้แช่อาหาร 2 ประตู ยี่ห้อ Sunday 20 Q 02 ก.พ. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
18,000 19100 Food 26 ปี 8 เดือน 18 วัน ปกติ
222 05.10.053 เครื่องรับโทรทัศน์สี 21" เจวีซี 06 มี.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,000 Phy 26 ปี 7 เดือน 14 วัน จำหน่าย
223 01.39.028 เตียงโซฟาเหล็กพ่นสี 10 มี.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,560 35202 Health 26 ปี 7 เดือน 10 วัน ปกติ
224 06.04.116 เครื่องฉายสไลด์ Kodak 10 มี.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
15,000 03104 Health 26 ปี 7 เดือน 10 วัน ชำรุด
225 05.10.054 เครื่องรับโทรทัศน์สี 20" โตชิบา 10 มี.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,000 03307 Math 26 ปี 7 เดือน 10 วัน ชำรุด
226 05.23.048 ฟังชั่นเจมเบอร์เลชิ้น NEWTRONIOE 20 พ.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,000 05203 Phy 26 ปี 5 เดือน 0 วัน ชำรุด
227 05.23.050 ฟังชั่นเจมเบอร์เลชิ้น NEWTRONIOE 20 พ.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
16,000 05203 Phy 26 ปี 5 เดือน 0 วัน ชำรุด
228 01.21.052 เครื่องปรับอากาศ CLEANER 25000 BTU 26 มิ.ย. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
30,000 03205 CS 26 ปี 3 เดือน 24 วัน ปกติ
229 01.21.055 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU 04 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
32,100 03305 CS 26 ปี 3 เดือน 16 วัน ปกติ
230 08.04.031 เครื่องตีไข่ 05 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
24,000 19100 Food 26 ปี 3 เดือน 15 วัน ปกติ
231 08.04.032 เครื่องรีดแป้ง 05 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
22,000 19103 Food 26 ปี 3 เดือน 15 วัน ชำรุด
232 05.19.009 เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง 18 ก.ค. 37 สอบราคา
(บกศ.)
16,000 Phy 26 ปี 3 เดือน 2 วัน จำหน่าย
233 01.01.10303 เก้าอี้อาจารย์ 20 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
680 Chem 26 ปี 3 เดือน 0 วัน จำหน่าย
234 01.01.10304 เก้าอี้อาจารย์ 20 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
680 05103 Chem 26 ปี 3 เดือน 0 วัน ปกติ
235 01.01.10305 เก้าอี้อาจารย์ 20 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
680 05105 Chem 26 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
236 01.01.10306 เก้าอี้อาจารย์ 20 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
680 Chem 26 ปี 3 เดือน 0 วัน จำหน่าย
237 08.01.047 เครื่องกรองน้ำดื่ม (PURE) 20 ก.ค. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,500 Food 26 ปี 3 เดือน 0 วัน จำหน่าย
238 01.01.10839 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 Phy 26 ปี 2 เดือน 9 วัน จำหน่าย
239 01.06.1005 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03201 CS 26 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
240 01.06.1006 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,300 03101 CS 26 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
241 01.06.1000 ตู้เอกสารบานกระจกเลื่อน 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,992 19101 Food 26 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
242 01.06.1001 ตู้เอกสารบานทึบเลื่อน 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,572 19104 Food 26 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
243 01.05.218 ตู้อลูมิเนียม 100 x 150 x 45 11 ส.ค. 37 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,250 20301 Food 26 ปี 2 เดือน 9 วัน ปกติ
244 08.07.298 เตียงโซฟาปรับนอนได้ 02 ก.ย. 37 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,500 03103 Health 26 ปี 1 เดือน 18 วัน ปกติ
245 01.01.11073 เก้าอี้ 16 พ.ย. 37 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
550 03106 Math 25 ปี 11 เดือน 4 วัน ปกติ
246 01.01.11074 เก้าอี้ 16 พ.ย. 37 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
550 Math 25 ปี 11 เดือน 4 วัน จำหน่าย
247 01.02.2019 โต๊ะทำงาน 30 พ.ย. 37 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 03102 Math 25 ปี 10 เดือน 20 วัน ปกติ
248 01.02.2020 โต๊ะทำงาน 30 พ.ย. 37 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,300 05207 Bio 25 ปี 10 เดือน 20 วัน ปกติ
249 060.06.087 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 70 x 70 . 28 ก.พ. 38 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,600 CS 25 ปี 7 เดือน 22 วัน จำหน่าย
250 060.06.088 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 70 x 70 . 28 ก.พ. 38 ไม่ระบุ
(ไม่ระบุ)
3,600 CS 25 ปี 7 เดือน 22 วัน จำหน่าย
251 07.03.014 ชุดวัดมุมดาว PC-CELESTIAL NAVIGATION KIT 29 เม.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 Phy 25 ปี 5 เดือน 21 วัน จำหน่าย
252 01.05.253 ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 15 พ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,320 19101 Food 25 ปี 5 เดือน 5 วัน ปกติ
253 01.05.254 ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 15 พ.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,320 20101 Food 25 ปี 5 เดือน 5 วัน ปกติ
254 03.08.034 รถตัดหญ้าขนาดเล็ก 10 มิ.ย. 38 รับบริจาค
(แผ่นดิน)
8,700 03100 DeanOff. 25 ปี 4 เดือน 10 วัน ชำรุด
255 01.39.033 ชุดรับแขก 12 มิ.ย. 38 รับบริจาค
(กศ.บป.)
7,000 23100 DeanOff. 25 ปี 4 เดือน 8 วัน ปกติ
256 05.10.066 เครื่องรับโทรทัศน์สี 14" 12 มิ.ย. 38 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
7,000 DeanOff. 25 ปี 4 เดือน 8 วัน จำหน่าย
257 01.47.005 โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องบูชา 20 มิ.ย. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
9,400 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน จำหน่าย
258 01.02.2083 โต๊ะสาธิตปฏิบัติงานคหกรรม 20 มิ.ย. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,100 19100 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
259 01.01.11445 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับบุคคลากร 20 มิ.ย. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
8,700 19104 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
260 01.06.1031 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 20 มิ.ย. 38 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
2,800 20301 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน ชำรุด
261 06.06.091 จอรับภาพข้ามศีรษะ 70 x 70 นิ้ว แบบตั้ง 20 มิ.ย. 38 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,600 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน จำหน่าย
262 08.10.009 เครื่องพิมพ์ ดอกไม้ และใบไม้ 20 มิ.ย. 38 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
77,653 20302 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
263 08.10.010 พิมพ์ตัดดอกไม้และใบไม้ 20 มิ.ย. 38 สอบราคา
(ไม่ระบุ)
52,672 20302 Food 25 ปี 4 เดือน 0 วัน ปกติ
264 10.219 รถจักรยาน PS สีดำ 28 มิ.ย. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,400 Health 25 ปี 3 เดือน 22 วัน จำหน่าย
265 10.218 ลู่วิ่งออกกำลังกาย 28 มิ.ย. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
9,300 Health 25 ปี 3 เดือน 22 วัน จำหน่าย
266 05.11.118 ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย 14 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,500 03201 CS 25 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
267 05.11.119 ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย 14 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,500 03201 CS 25 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
268 05.11.120 ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย 14 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,500 03201 CS 25 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
269 05.11.121 ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย 14 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
7,500 03201 CS 25 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
270 01.05.256 ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ประตู 15 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,940 03200 CS 25 ปี 3 เดือน 5 วัน ชำรุด
271 01.05.257 ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ประตู 15 ก.ค. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
5,940 03200 CS 25 ปี 3 เดือน 5 วัน ชำรุด
272 06.06.094 จอรับภาพข้ามศีรษะ ขนาด 70 x 70 . 03 ส.ค. 38 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
3,600 CS 25 ปี 2 เดือน 17 วัน จำหน่าย
273 06.04.537 เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) 10 ส.ค. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,500 03302 CS 25 ปี 2 เดือน 10 วัน ชำรุด
274 06.04.538 เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) 10 ส.ค. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
7,500 03302 CS 25 ปี 2 เดือน 10 วัน ชำรุด
275 05.20.536 เครื่องสแกนเนอร์ 10 ส.ค. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
16,000 CS 25 ปี 2 เดือน 10 วัน ชำรุด
276 01.05.261 ตู้กระจกมีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ 22 ส.ค. 38 สอบราคา
(แผ่นดิน)
6,800 20301 Food 25 ปี 1 เดือน 28 วัน ปกติ
277 06.07.065 เครื่องเล่น วีดีโอ รุ่นอัดจากเลเซอร์ได้ 02 ก.ย. 38 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
9,950 19103 Food 25 ปี 1 เดือน 18 วัน ชำรุด
278 05.10.088 เครื่องรับโทรทัศน์สีเจวีซี 25" 02 ก.ย. 38 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
20,000 19103 Food 25 ปี 1 เดือน 18 วัน ปกติ
279 01.01.11509 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 38 สอบราคา
(กศ.บป.)
760 19101 Food 25 ปี 1 เดือน 2 วัน ชำรุด
280 01.01.11510 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 38 สอบราคา
(กศ.บป.)
760 Food 25 ปี 1 เดือน 2 วัน จำหน่าย
281 01.01.11517 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 38 สอบราคา
(กศ.บป.)
760 Health 25 ปี 1 เดือน 2 วัน จำหน่าย
282 01.01.11518 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 38 สอบราคา
(กศ.บป.)
760 23415 Bio 25 ปี 1 เดือน 2 วัน ปกติ
283 01.01.11521 เก้าอี้ทำงาน 18 ก.ย. 38 สอบราคา
(กศ.บป.)
760 05201 Phy 25 ปี 1 เดือน 2 วัน ปกติ
284 01.05.269 ตู้ใส่อุปกรณ์วัสดุฝึก 29 ก.ย. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
3,800 03104 Health 25 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
285 06.03.587 เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ 1170i 07 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,000 Bio 25 ปี 0 เดือน 13 วัน ชำรุด
286 01.02.1979 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
287 01.02.1980 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
288 01.02.1981 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
289 01.02.1982 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
290 01.02.1983 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
291 01.02.1984 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
292 01.02.1985 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
293 01.02.1986 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
294 01.02.1987 โต๊ะหินขัด 13 ต.ค. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 03100 DeanOff. 25 ปี 0 เดือน 7 วัน ปกติ
295 01.02.2132 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 01 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,700 Chem 24 ปี 11 เดือน 19 วัน จำหน่าย
296 01.02.2133 โต๊ะขนาด 60x90x240 ซม. 3 ลิ้นชัก 01 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,000 Chem 24 ปี 11 เดือน 19 วัน จำหน่าย
297 01.02.2134 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,600 23104 DeanOff. 24 ปี 11 เดือน 5 วัน ปกติ
298 05.06.142 ชุดขยายเสียง 15 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,400 Health 24 ปี 11 เดือน 5 วัน จำหน่าย
299 05.06.143 ชุดขยายเสียง 15 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,400 Health 24 ปี 11 เดือน 5 วัน จำหน่าย
300 06.03.590 เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 38 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
30,000 DeanOff. 24 ปี 11 เดือน 5 วัน จำหน่าย