ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
101 07.11.054 หุ่นจำลองต่อมน้ำเหลือง 27 ก.ย. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,200 Bio 36 ปี 0 เดือน 27 วัน จำหน่าย
102 01.04.041 ชั้นวางอุปกรณ์ (Loch) 03 ธ.ค. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
800 Health 35 ปี 10 เดือน 21 วัน จำหน่าย
103 08.03.004 หม้อนึ่ง อัดความดัน ขนาด 41 ล. All American 1941 26 ก.พ. 28 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
12,950 19100 Food 35 ปี 7 เดือน 28 วัน ชำรุด
104 01.02.1038 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ 08 พ.ย. 28 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 05206 Bio 34 ปี 11 เดือน 16 วัน ปกติ
105 08.10.008 เครื่องตอกกลีบและใบ 13 พ.ค. 29 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,000 20300 Food 34 ปี 5 เดือน 11 วัน ชำรุด
106 08.12.001 เครื่องกรอเส้นบะหมี่ 13 พ.ค. 29 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,000 19103 Food 34 ปี 5 เดือน 11 วัน ชำรุด
107 01.02.1109 โต๊ะอาจารย์ไม้ขาไม้ 04 ส.ค. 29 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 CS 34 ปี 2 เดือน 20 วัน จำหน่าย
108 01.02.1110 โต๊ะอาจารย์ไม้ขาไม้ 04 ส.ค. 29 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 CS 34 ปี 2 เดือน 20 วัน จำหน่าย
109 01.06.738 ตู้เหล็ก 2 บานประตู Master 26 ส.ค. 29 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,300 CS 34 ปี 1 เดือน 28 วัน จำหน่าย
110 01.06.767 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก KingKong 06 มิ.ย. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,400 23104 DeanOff. 33 ปี 4 เดือน 18 วัน ปกติ
111 05.23.004 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
112 05.23.005 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
113 05.23.006 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
114 05.23.007 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
115 05.23.008 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
116 05.23.009 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
117 05.23.010 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1 24 ก.ค. 30 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 05204 Phy 33 ปี 3 เดือน 0 วัน ชำรุด
118 01.06.793 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก KingKong 22 ก.พ. 32 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,750 18103 DeanOff. 31 ปี 8 เดือน 2 วัน ปกติ
119 01.05.116 ตู้เก็บหนังสือ 19 มี.ค. 32 จัดจ้าง
(กศ.บป.)
3,500 03104 Health 31 ปี 7 เดือน 5 วัน ปกติ
120 03.06.005 ตู้ฟักเชื้อ 05 ส.ค. 32 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
12,940 23416 Bio 31 ปี 2 เดือน 19 วัน ชำรุด
121 08.02.011 ตู้เย็น MITSUBISHI 6.9 Q 31 มี.ค. 33 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,920 19100 Food 30 ปี 6 เดือน 24 วัน ชำรุด
122 05.23.011 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1E 07 ก.ย. 33 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,800 05204 Phy 30 ปี 1 เดือน 17 วัน ปกติ
123 05.23.012 ชุดฝึกดิจิตอล DT-1E 16 ก.ย. 33 จัดซื้อ
(บกศ.)
4,800 05204 Phy 30 ปี 1 เดือน 8 วัน ปกติ
124 07.16.001 เครื่องกลั่นด้วยสูญญากาศ ROTARY EVAPORATOR 21 ก.ย. 33 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
60,000 Chem 30 ปี 1 เดือน 3 วัน จำหน่าย
125 05.23.013 ชุดฝึกดิจิตอล แอลซีอาร์มิเตอร์ 27 ก.ย. 33 สอบราคา
(บกศ.)
33,000 Phy 30 ปี 0 เดือน 27 วัน จำหน่าย
126 01.01.6682 เก้าอี้เลคเชอร์ 24 ธ.ค. 33 จัดซื้อ
(บกศ.)
300 CS 29 ปี 10 เดือน 0 วัน จำหน่าย
127 08.02.013 ตู้เย็น NATIONAL NR 541 17 ก.พ. 34 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
6,000 05101 Chem 29 ปี 8 เดือน 7 วัน ปกติ
128 08.02.014 ตู้เย็น MITSUBISHI สีเขียว 02 พ.ค. 34 รับบริจาค
(ไม่ระบุ)
5,500 23104 DeanOff. 29 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
129 01.02.1226 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานอาจารย์ ระดับ 3- 6 15 พ.ค. 34 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 CS 29 ปี 5 เดือน 9 วัน จำหน่าย
130 01.02.1227 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานอาจารย์ ระดับ 3- 6 15 พ.ค. 34 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 03102 Math 29 ปี 5 เดือน 9 วัน ปกติ
131 01.02.1228 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานอาจารย์ ระดับ 3- 6 15 พ.ค. 34 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 CS 29 ปี 5 เดือน 9 วัน จำหน่าย
132 01.02.1229 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานอาจารย์ ระดับ 3- 6 15 พ.ค. 34 สอบราคา
(แผ่นดิน)
1,900 CS 29 ปี 5 เดือน 9 วัน จำหน่าย
133 01.21.023 เครื่องปรับอากาศ EMINENT 28300 BTU 07 ส.ค. 34 สอบราคา
(กศ.บป.)
29,800 03204 CS 29 ปี 2 เดือน 17 วัน ปกติ
134 01.21.024 เครื่องปรับอากาศ EMINENT 28300 BTU 07 ส.ค. 34 สอบราคา
(กศ.บป.)
29,800 03204 CS 29 ปี 2 เดือน 17 วัน ปกติ
135 01.21.025 เครื่องปรับอากาศ EMINENT 28300 BTU 07 ส.ค. 34 สอบราคา
(กศ.บป.)
29,800 03201 CS 29 ปี 2 เดือน 17 วัน ปกติ
136 07.19.001 ตู้ปฏิบัติการ ปลอดเชื้อ 10 ก.ย. 34 จัดซื้อ
(บกศ.)
18,000 23416 Bio 29 ปี 1 เดือน 14 วัน ปกติ
137 05.23.021 ชุดทดลองไมโครโปรเซสเชอร์ 16 ก.ย. 34 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
4,500 Phy 29 ปี 1 เดือน 8 วัน จำหน่าย
138 07.15.004 เครื่องปั่น+หลอดแก้ว 17 ก.ย. 34 สอบราคา
(บกศ.)
21,800 23416 Bio 29 ปี 1 เดือน 7 วัน ชำรุด
139 01.05.127 ตู้ไม้ 2 บานกระจก 07 พ.ย. 34 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,500 03101 CS 28 ปี 11 เดือน 17 วัน ปกติ
140 05.19.005 เครื่องผลิตสัญญาณเสียง 25 พ.ย. 34 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 Phy 28 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
141 05.24.002 เครื่องสร้างสัญญาณ FM แบบ STEREO 25 พ.ย. 34 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
18,000 Phy 28 ปี 10 เดือน 29 วัน จำหน่าย
142 07.12.023 เครื่องชั่งเฮนโอเกรน 25 ธ.ค. 34 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,500 05105 Chem 28 ปี 9 เดือน 29 วัน ชำรุด
143 07.12.024 เครื่องชั่งเฮนโอเกรน 25 ธ.ค. 34 จัดซื้อ
(บกศ.)
6,500 05105 Chem 28 ปี 9 เดือน 29 วัน ชำรุด
144 01.01.8273 เก้าอี้ผ้าฝ้ายสีเทา 24 ม.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,940 23104 DeanOff. 28 ปี 9 เดือน 0 วัน ปกติ
145 05.19.006 เครื่องผลิตสัญญาณเสียง 08 พ.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 Phy 28 ปี 5 เดือน 16 วัน จำหน่าย
146 05.19.007 เครื่องผลิตสัญญาณเสียง 08 พ.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 Phy 28 ปี 5 เดือน 16 วัน จำหน่าย
147 08.04.020 เครื่องอัดไส้กรอก 01 มิ.ย. 35 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
16,368 19100 Food 28 ปี 4 เดือน 23 วัน ปกติ
148 05.23.030 ฟังชั่นเจมเบอร์เลเตอร์ 18 ก.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 05203 Phy 28 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
149 05.23.031 ฟังชั่นเจมเบอร์เลเตอร์ 18 ก.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 05203 Phy 28 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
150 05.23.032 ฟังชั่นเจมเบอร์เลเตอร์ 18 ก.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,000 05203 Phy 28 ปี 3 เดือน 6 วัน ชำรุด
151 01.21.028 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU 30 ก.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
30,000 03205 CS 28 ปี 2 เดือน 24 วัน ปกติ
152 01.02.1445 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 35 จัดจ้าง
(กศ.บป.)
700 CS 28 ปี 2 เดือน 22 วัน จำหน่าย
153 01.02.1446 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 35 จัดจ้าง
(กศ.บป.)
700 CS 28 ปี 2 เดือน 22 วัน จำหน่าย
154 01.02.1447 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 35 จัดจ้าง
(กศ.บป.)
700 CS 28 ปี 2 เดือน 22 วัน จำหน่าย
155 01.02.1448 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 ส.ค. 35 จัดจ้าง
(กศ.บป.)
700 CS 28 ปี 2 เดือน 22 วัน จำหน่าย
156 01.21.029 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU 03 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
30,000 03205 CS 28 ปี 2 เดือน 21 วัน ปกติ
157 01.21.030 เครื่องปรับอากาศ 25000 BTU 03 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
30,000 03306 CS 28 ปี 2 เดือน 21 วัน ปกติ
158 07.15.005 เครื่องบ่ม MEMMERT รุ่น BM 400 14 ส.ค. 35 สอบราคา
(บกศ.)
31,030 23412 Bio 28 ปี 2 เดือน 10 วัน ชำรุด
159 06.01.023 กล้องถ่ายรูป PENTAX .K.1000 พร้อมไฟแวบ 20 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
13,000 Bio 28 ปี 2 เดือน 4 วัน ชำรุด
160 07.03.005 กล้องส่องทางไกล TESCO 15-10X50 31 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 23415 Bio 28 ปี 1 เดือน 24 วัน ปกติ
161 07.03.006 กล้องส่องทางไกล TESCO 15-10X50 31 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 23415 Bio 28 ปี 1 เดือน 24 วัน ปกติ
162 07.03.007 กล้องส่องทางไกล TESCO 15-10X50 31 ส.ค. 35 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 23415 Bio 28 ปี 1 เดือน 24 วัน ปกติ
163 05.23.022 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
164 05.23.023 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
165 05.23.024 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
166 05.23.025 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
167 05.23.026 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
168 05.23.027 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
169 05.23.028 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
170 05.23.029 ชุดฝึกทดลองระบบดิจิตอล 31 ส.ค. 35 วิธีพิเศษ
(บกศ.)
5,400 Phy 28 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
171 01.05.133 ตู้เก็บงานนักศึกษา 60 x 140 ซม. 16 ก.ย. 35 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 03101 CS 28 ปี 1 เดือน 8 วัน ปกติ
172 01.05.134 ตู้เก็บงานนักศึกษา 120 x 160 ซม. 16 ก.ย. 35 จัดจ้าง
(บกศ.)
6,000 03302 CS 28 ปี 1 เดือน 8 วัน ปกติ
173 07.07.010 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง PH-meter 21 ก.ย. 35 จัดซื้อ
(แผ่นดิน)
30,000 Bio 28 ปี 1 เดือน 3 วัน จำหน่าย
174 01.06.881 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 09 ต.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 03101 CS 28 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
175 01.06.882 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 09 ต.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 03201 CS 28 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
176 01.06.883 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 09 ต.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 03302 CS 28 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
177 01.06.884 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 09 ต.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 03103 Health 28 ปี 0 เดือน 15 วัน ปกติ
178 01.21.040 เครื่องปรับอากาศ 25800 BTU 19 พ.ย. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
24,500 03204 CS 27 ปี 11 เดือน 5 วัน ปกติ
179 08.04.022 เครื่องตีไข่ นวดแป้ง 19 พ.ย. 35 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
18,112 19103 Food 27 ปี 11 เดือน 5 วัน ปกติ
180 05.23.033 ดิจิตอลมัลติเตอร์ 20 ธ.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05203 Phy 27 ปี 10 เดือน 4 วัน ชำรุด
181 05.23.034 ดิจิตอลมัลติเตอร์ 20 ธ.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05203 Phy 27 ปี 10 เดือน 4 วัน ชำรุด
182 05.23.035 ดิจิตอลมัลติเตอร์ 20 ธ.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05203 Phy 27 ปี 10 เดือน 4 วัน ชำรุด
183 05.23.036 ดิจิตอลมัลติเตอร์ 20 ธ.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05203 Phy 27 ปี 10 เดือน 4 วัน ชำรุด
184 05.23.037 ดิจิตอลมัลติเตอร์ 20 ธ.ค. 35 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
4,000 05203 Phy 27 ปี 10 เดือน 4 วัน ชำรุด
185 06.03.315 เครื่องพิมพ์ Epson LQ 57 15 ม.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
12,000 23100 DeanOff. 27 ปี 9 เดือน 9 วัน ชำรุด
186 06.07.032 เครื่องเล่นวีดีโอ GOLDSTAR S/N 21200455E 03 ก.พ. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
6,152 23403 Bio 27 ปี 8 เดือน 21 วัน ปกติ
187 07.07.012 เครื่องวัดความหวาน (RefractoMeer) 21 ก.พ. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
5,300 23412 Bio 27 ปี 8 เดือน 3 วัน ปกติ
188 07.03.008 กล้องส่องทางไกล 16 มี.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 27 ปี 7 เดือน 8 วัน ปกติ
189 07.03.009 กล้องส่องทางไกล 16 มี.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 23415 Bio 27 ปี 7 เดือน 8 วัน ปกติ
190 05.05.003 เครื่องฮีเลี่ยมนีออนเลเซอร์ 23 พ.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,000 Phy 27 ปี 5 เดือน 1 วัน จำหน่าย
191 01.06.922 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 07 ก.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,250 05206 Bio 27 ปี 3 เดือน 17 วัน ชำรุด
192 05.03.009 เครื่องวัดไฟฟ้า SANWA 07 ก.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,150 Phy 27 ปี 3 เดือน 17 วัน จำหน่าย
193 08.15.004 เครื่องซักผ้า 20 ก.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
10,790 19100 Food 27 ปี 3 เดือน 4 วัน ชำรุด
194 05.10.037 เครื่องรับโทรทัศน์สี 25" ชาร์ป 01 ส.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
23,000 23107 DeanOff. 27 ปี 2 เดือน 23 วัน ปกติ
195 05.10.039 เครื่องรับโทรทัศน์สี 20" 09 ส.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
11,000 05205 Bio 27 ปี 2 เดือน 15 วัน ปกติ
196 01.08.262 ชั้นวางของ 17 ส.ค. 36 จัดซื้อ
(กศ.บป.)
2,200 CS 27 ปี 2 เดือน 7 วัน จำหน่าย
197 06.04.088 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ Elmo HP L14 #273941 31 ส.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
9,400 03307 Math 27 ปี 1 เดือน 24 วัน ชำรุด
198 05.10.040 เครื่องรับโทรทัศน์สี 26" โตชิบา 31 ส.ค. 36 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
23,000 CS 27 ปี 1 เดือน 24 วัน จำหน่าย
199 07.02.060 แอสโตรโนมิคอลเทเลสโคป 07 ก.ย. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
45,000 23501 Phy 27 ปี 1 เดือน 17 วัน ชำรุด
200 05.23.046 ดิจิตอลมัลติเตอร์ DM872 11 ต.ค. 36 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,948 Phy 27 ปี 0 เดือน 13 วัน จำหน่าย