ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
รายงานเอกสาร-ตำรา
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานวิจัย
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ
       เรียงตามอาจารย์
       เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานบทความวิชาการ
รายงานการประชุมวิชาการ
รายงานตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานข้อมูลอาจารย์
รายงานตำแหน่งบริหาร
ภาระงานบุคลากร
รายงานอาจารย์ที่จบปริญาเอก
รายงานประวัติการศึกษา
รายงานอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
รายงานสรุปเงินเดือนเฉลี่ยของสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานประวัติการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานการได้รับเครื่องราชฯ(สายสนับสนุน)
       เรียงตามรายชื่อ
       เรียงตามปี พ.ศ.
ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานครุภัณฑ์
       รายการครุภัณฑ์
       รายงานสรุปจำนวนครุภัณฑ์

 


รายงานครุภัณฑ์
ลำดับ รหัส ครุภัณฑ์ วันที่รับ วิธีการสรรหา ราคา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ อายุใช้งาน สถานะ
1 01.06.173 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 10 ส.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 18103 DeanOff. 41 ปี 2 เดือน 14 วัน ชำรุด
2 01.06.174 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 10 ส.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 23110 DeanOff. 41 ปี 2 เดือน 14 วัน ปกติ
3 01.06.175 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 10 ส.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 03100 DeanOff. 41 ปี 2 เดือน 14 วัน ปกติ
4 07.12.007 เครื่องชั่ง Balance Bealo 2000 gm 22 ส.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,200 Phy 41 ปี 2 เดือน 2 วัน จำหน่าย
5 05.14.002 ออดิโออาร์ซีออสซิลเตอร์ 08 ก.ย. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
18,500 05203 Phy 41 ปี 1 เดือน 16 วัน ชำรุด
6 01.02.2033 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 22 สอบราคา
(กศ.บป.)
1,490 03307 Math 41 ปี 0 เดือน 29 วัน ชำรุด
7 01.02.2034 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 22 สอบราคา
(กศ.บป.)
1,490 03307 Math 41 ปี 0 เดือน 29 วัน ชำรุด
8 01.02.2035 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 22 สอบราคา
(กศ.บป.)
1,490 CS 41 ปี 0 เดือน 29 วัน จำหน่าย
9 01.05.024 ตู้ไม้สักฝากระจก 47.5 x 15.5 x 70 นิ้ว 03 ต.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,000 20102 Food 41 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
10 01.05.025 ตู้ไม้สักฝากระจก 47.5 x 15.5 x 70 นิ้ว 03 ต.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,000 19102 Food 41 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
11 01.05.026 ตู้ไม้สักฝากระจก 47.5 x 15.5 x 70 นิ้ว 03 ต.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,000 19102 Food 41 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
12 01.05.027 ตู้ไม้สักฝากระจก 47.5 x 15.5 x 70 นิ้ว 03 ต.ค. 22 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,000 20102 Food 41 ปี 0 เดือน 21 วัน ปกติ
13 01.05.028 ตู้กระจกไม้สัก เก็บของติดพื้น 30 ต.ค. 22 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,800 Food 40 ปี 11 เดือน 24 วัน จำหน่าย
14 07.12.009 เครื่องชั่ง 3 คาน 08 มิ.ย. 23 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,500 Chem 40 ปี 4 เดือน 16 วัน จำหน่าย
15 07.12.010 เครื่องชั่ง 3 คาน Orilling 0.3 x 0.2 x 0.5 ม. 08 มิ.ย. 23 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
3,500 Chem 40 ปี 4 เดือน 16 วัน จำหน่าย
16 01.06.788 ตู้เอกสาร 2 บาน KingKong 04 ก.พ. 24 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,750 23110 DeanOff. 39 ปี 8 เดือน 20 วัน ปกติ
17 08.03.001 หม้อตุ๋น เพรสทิว ความดัน 15 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว 08 มิ.ย. 24 จัดซื้อ
(ไม่ระบุ)
7,800 19100 Food 39 ปี 4 เดือน 16 วัน ชำรุด
18 01.05.064 ตู้หนังสือมีกระจก 10 ส.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
2,500 18101 Bio 39 ปี 2 เดือน 14 วัน ปกติ
19 01.05.065 ตู้โชว์กระจก ล่างไม้ 25 ส.ค. 24 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 03103 Health 39 ปี 1 เดือน 29 วัน ปกติ
20 01.06.246 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 07 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 05206 Bio 39 ปี 0 เดือน 17 วัน ปกติ
21 01.06.247 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 07 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 05206 Bio 39 ปี 0 เดือน 17 วัน ปกติ
22 01.06.275 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 10 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 05206 Bio 39 ปี 0 เดือน 14 วัน ปกติ
23 01.06.272 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 50 x 70 x 150 ซม. 10 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 Math 39 ปี 0 เดือน 14 วัน จำหน่าย
24 01.06.273 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 50 x 70 x 150 ซม. 10 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
1,400 Math 39 ปี 0 เดือน 14 วัน จำหน่าย
25 01.05.076 ตู้โชว์อุปกรณ์ 22 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
2,000 SciCenter 39 ปี 0 เดือน 2 วัน จำหน่าย
26 08.09.005 เตาแก็ส ซันเดย GR. 3 หัวเตา 1 เตาอบ 22 ต.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ)
9,000 19103 Food 39 ปี 0 เดือน 2 วัน ชำรุด
27 01.06.576 ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 30x4x1.8 10 ธ.ค. 24 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 38 ปี 10 เดือน 14 วัน จำหน่าย
28 01.06.577 ตู้ไม้เก็บหนังสือ 0.5x1x1.5 ม. 10 ธ.ค. 24 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Math 38 ปี 10 เดือน 14 วัน จำหน่าย
29 01.06.582 ตู้ไม้เก็บแมลง 9 ลิ้นชัก 28x40x55นิ้ว 18 ธ.ค. 24 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
2,000 05205 Bio 38 ปี 10 เดือน 6 วัน ปกติ
30 01.06.594 ตู้ไม้สักเก็บของ ติดพื้น 23 x73 นิ้ว 07 ก.พ. 25 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 Food 38 ปี 8 เดือน 17 วัน จำหน่าย
31 01.06.595 ตู้เก็บของสีขาวติดพื้น 21.5"x78" 07 ก.พ. 25 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,200 Food 38 ปี 8 เดือน 17 วัน จำหน่าย
32 01.06.604 ตู้มุ้งลวดไม้สักใส่อาหาร 07 ก.พ. 25 กรมส่ง
(ไม่ระบุ )
2,000 Food 38 ปี 8 เดือน 17 วัน จำหน่าย
33 01.05.079 ตู้ไม้ บานประตูกระจก 15 มี.ค. 25 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 SciCenter 38 ปี 7 เดือน 9 วัน จำหน่าย
34 08.02.003 ตู้เย็น SOPPAS 10 Q 22 ก.ย. 25 กรมส่ง
(ไม่ระบุ)
9,000 Bio 38 ปี 1 เดือน 2 วัน จำหน่าย
35 01.05.077 ตู้โชว์ขนาด 5 ฟุต 25 ก.ย. 25 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,000 Food 38 ปี 0 เดือน 29 วัน จำหน่าย
36 01.06.636 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 15 ต.ค. 25 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,400 SciCenter 38 ปี 0 เดือน 9 วัน จำหน่าย
37 01.08.079 ชั้นเหล็ก 2 ชั้น 01 มี.ค. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 Bio 37 ปี 7 เดือน 23 วัน จำหน่าย
38 01.08.080 ชั้นเหล็ก 2 ชั้น 01 มี.ค. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 Bio 37 ปี 7 เดือน 23 วัน จำหน่าย
39 05.23.001 มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล DL-706 18 ส.ค. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 Phy 37 ปี 2 เดือน 6 วัน จำหน่าย
40 07.11.032 แบบจำลองการเกิดแผ่นดิน 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
20,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
41 07.11.028 แบบจำลองตากับขอบ No.cs -2/2 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
15,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
42 07.11.029 แบบจำลองธรณีวิทยาสามมิติ ยี่ห้อ Herbbord 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
18,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
43 07.11.026 แบบจำลองใบไม้ No. Boo 17/1 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
12,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
44 07.11.037 แบบจำลองพัฒนาลูกบ 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,500 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
45 07.11.033 แบบจำลองโมโตซีสของสัตว์ จำนวน 8 อัน ครบ 5 ระยะ 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
46 07.11.025 แบบจำลองระบบมีสรีระ 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
15,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
47 07.11.046 หุ่นจำลองโครงกระดูก 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
7,500 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
48 07.11.045 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเต็มตัวแบบไฟสัญญาณ 01 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
22,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 23 วัน จำหน่าย
49 07.11.036 แบบจำลองระบบประสาท 15 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,200 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 9 วัน จำหน่าย
50 07.11.038 หุ่น Amtomy ปูนปลาสเตอร์ 15 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
2,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 9 วัน จำหน่าย
51 07.11.039 หุ่นจำลองมนุษย์ 1/2 ตัว 15 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 9 วัน จำหน่าย
52 07.11.042 หุ่นจำลองอวัยวะ ตา 15 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 03104 Health 37 ปี 1 เดือน 9 วัน ชำรุด
53 07.11.043 หุ่นจำลองอวัยวะตาง ๆ แยกส่วนได้ 15 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
5,000 03104 Health 37 ปี 1 เดือน 9 วัน ชำรุด
54 07.11.027 แบบจำลองหู No.DS-5 23 ก.ย. 26 จัดซื้อ
(บกศ.)
3,500 SciCenter 37 ปี 1 เดือน 1 วัน จำหน่าย
55 07.11.055 ตู้เก็บหุ่นจำลองโครงกระดูกเต็มตัว 01 ก.พ. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,000 35100 Health 36 ปี 8 เดือน 23 วัน ชำรุด
56 07.11.056 หุ่นจำลองดวงตา 01 ก.พ. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 SciCenter 36 ปี 8 เดือน 23 วัน จำหน่าย
57 07.11.052 หุ่นจำลองมนุษย์ครึ่งท่อน ศีรษะถอดได้ 01 ก.พ. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,500 SciCenter 36 ปี 8 เดือน 23 วัน จำหน่าย
58 07.11.047 หุ่นจำลองระบบย่อยอาหาร 01 ก.พ. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
13,000 SciCenter 36 ปี 8 เดือน 23 วัน จำหน่าย
59 07.11.053 หุ่นจำลองหัวใจ 01 ก.พ. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
9,500 03104 Health 36 ปี 8 เดือน 23 วัน ชำรุด
60 01.02.830 โต๊ะสี่เหลี่ยมจตุรัส ทาสีโอ๊ค 22 เม.ย. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,400 CS 36 ปี 6 เดือน 2 วัน จำหน่าย
61 01.02.862 โต๊ะทำงาน 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
62 01.02.863 โต๊ะทำงาน 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
63 01.02.864 โต๊ะทำงาน 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
64 01.02.865 โต๊ะทำงาน 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
65 01.02.866 โต๊ะทำงาน 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
66 01.02.855 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
67 01.02.856 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
68 01.02.857 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
69 01.02.858 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
70 01.02.859 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
71 01.02.841 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
72 01.02.842 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
73 01.02.843 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
74 01.02.844 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
75 01.02.845 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
76 01.02.846 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
4,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
77 01.02.850 โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
78 01.02.851 โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
79 01.02.852 โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
80 01.02.853 โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
81 01.02.854 โต๊ะปฏิบัติการอาหาร 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,900 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
82 01.02.833 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
83 01.02.834 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
84 01.02.835 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
85 01.02.836 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
86 01.02.837 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
87 01.02.838 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
88 01.02.839 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
89 01.02.840 โต๊ะตัดเสื้อผ้าพร้อมเก้าอี้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
3,500 18101 Bio 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ชำรุด
90 01.02.860 โต๊ะสาธิต 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
5,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
91 01.02.861 โต๊ะบรรยาย 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
92 01.08.084 ชั้นวารสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,200 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
93 01.08.085 ชั้นวารสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,200 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
94 01.08.086 ชั้นวารสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
2,200 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
95 01.08.087 ชั้นเก็บเอกสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
96 01.08.088 ชั้นเก็บเอกสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
97 01.08.089 ชั้นเก็บเอกสารไม้ 02 พ.ค. 27 จัดจ้าง
(บกศ.)
1,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
98 01.06.806 ตู้เอกสาร 2 บานประตู KingKong 02 พ.ค. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
1,400 03101 CS 36 ปี 5 เดือน 22 วัน ปกติ
99 01.05.085 ตู้แสดงเสื้อผ้าสิ่งประดิษฐ์ 02 พ.ค. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
10,000 Food 36 ปี 5 เดือน 22 วัน จำหน่าย
100 07.11.050 หุ่นจำลองระบบสืบพันธ์ชาย 28 มิ.ย. 27 จัดซื้อ
(บกศ.)
17,500 Health 36 ปี 3 เดือน 26 วัน จำหน่าย