ข่าวประชาสัมพันธ์

16Jan 2020

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดีส่งเสริมคนเก่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมโครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดีส่งเสริมคนเก่ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562แกลเลอรี่วีดีทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง '62 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กิจกรรม เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ค่ายเพาะพันธ์กล้ากาสะลอง

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง