ข่าวประชาสัมพันธ์แกลเลอรี่วีดีทัศน์

12 ก.พ. 2563

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "ยุวชนสร้างชาติ"

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยนโยบาย BCG Economy ผ่านโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ"

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง '64

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กิจกรรม เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


กิจกรรม ค่ายเพาะพันธ์กล้ากาสะลอง

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง