ติดต่อคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
19 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100


สายตรงคณบดี