แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ศ.ดร.สุพล อนันตา ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และอ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:26:00 น.