แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 23 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง และอ.กนกอร ศิริฐิติ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:22:20 น.