แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ และผศ.อัมฤตา สารธิวงศ์ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วย
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:19:40 น.