แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 9 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต และผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรื่อง กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30:57 น.