แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่าง 12 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09:51:10 น.