แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 65 ครั้ง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ประธานกรรมการ ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:53:31 น.