แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 6 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต อ.ชนัญการญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:40:07 น.