แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 7 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา อ.ชนัญการญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:43:21 น.