แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 2 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง อ.กนกอร ศิริฐิติ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:43:15 น.