แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 7 ครั้ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(ป.โท) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(ป.โท) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.ดร.สกลกรรม ห่านจิตสุวรรณ์ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:42:55 น.