แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 4 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานกรรมการ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง และอ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ กรรมการประเมินหลักสูตรมา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:42:37 น.