แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 19 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:07:04 น.