แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563


วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:44:41 น.