แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 19 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน”

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” วิทยากร คือ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง  ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:59:53 น.