แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 6 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” วิทยากร คือ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:23:18 น.