แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 24 ครั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 10 มิ ย 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้สโมสรนักศึกษา ได้แนะนำทีมงานสโมสรนักศึกษาและการทำงานให้กับน้องๆวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:53:47 น.