แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 5 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 มิ ย 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้สโมสรนักศึกษา ได้แนะนำทีมงานสโมสรนักศึกษาและการทำงานให้กับน้องๆ


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 12:05:01 น.