แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบริการตรวจรับวิเคราะห์น้ำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดทำการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามปกติ โดยผู้ติดต่อที่จะขอใช้บริการไม่ต้องมาดำเนินการขอตรวจวิเคราะห์น้ำที่ ห้อง 23107 โดยให้ติดต่อส่งตัวอย่างน้ำ เขียนแบบคำขอใช้บริการ และชำระค่าบริการ (ตามรูปที่ 1) ได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์ และขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือนำตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ให้สวมผ้าปิดจมูกทุกครั้งที่มาติดต่อหรือใช้บริการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คณะวิทยาศาสตร์วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:09:39 น.