แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 48 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. มอบเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือ ตามโครงการ "เด็กวิทย์จิตอาสา” ณ ห้องรับรองชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำเจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรได้ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19

สำหรับเจลแอลกอฮอล์ที่ได้นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือ และแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณตลาดสดกาดเมฆ ตลาดชุมชนแม่ทะ และกาดกองต้า ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า เด็กวิทย์จิตอาสา "ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน รู้ไว ป้องกันโควิด 19" ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้เพิ่มการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สำหรับให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทั้ง 6 คณะ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำไปใช้อย่างทั่วถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:29:12 น.