แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 32 ครั้ง
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายพันทวิน มงคลคีรีเขต นางสาวกชนุช สุววรณตา และนาวสาวสานฝัน หน่อคำ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับ 2 รางวัล จากการแข่งขันประเภททักษะการถ่าย ในการแข่งขันโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรม "การแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0"

สำหรับรางวัลที่ได้รับจากการเเข่งขัน คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงินโดยมีอาจารย์ ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:25:20 น.