แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 23 ครั้ง
งดรับน้ำตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2563 และรับตรวจคุณภาพน้ำปกติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

งดตรวจคุณภาพน้ำตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2563 

รับตรวจคุณภาพน้ำปกติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไปวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:45:13 น.