แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง นำ นศ. ร่วมอบรมโครงการเด็กวิทย์จิตอาสา ให้ความรู้เรื่องโควิด-19
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเคมีประยุกต์ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ตลาดชุมชนในเขตอำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมใกล้ชิดผู้ว่าฯ นำทีมผู้บริหารระดับจังหวัด และสถาบันการศึกษา ร่วมลงพื้นที่พบปะกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสา เดินหน้าสานต่อมาตรการเชิงรุกระดับพื้นที่ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อ เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 พร้อมเปิดจุดเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สอนเทคนิควิธีการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเข้มข้นให้แก่กลุ่มเด็กเยาวชน ทั้งนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเยาวชนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ
กิจกรรมครั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ร่วมพบปะกลุ่มเด็กเยาวชนด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ระดับพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพบว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทำให้ขณะนี้ทั้งสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวในการที่จะป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ ทำการหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเข้มข้นมาไว้ใช้งาน โดยปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทำให้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เกิดการขาดแคลนไม่สามารถหาซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการ นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ยังได้มาร่วมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมไปถึงวิธีการป้องกันตนเอง
และด้วยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทำการเปิดจุดเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำคณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาเคมีประยุกต์ มาร่วมถ่ายทอดถึงเทคนิควิธีการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือชนิดเข้มข้นให้แก่กลุ่มเด็กเยาวชน โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เด็กวิทย์ฯ จิตอาสา ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน รู้ไว ป้องกันโควิด-19” ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของจังหวัดลำปางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งการทำเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสถานการณ์การขาดแคลนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน โดยเจลแอลกอฮอล์ที่กลุ่ม “เด็กวิทย์จิตอาสา” ทำการผลิตได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะได้นำออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงตามตลาดชุมชนทั้งในเขตอำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเบื้องต้นในระยะแรกคาดว่าจะสามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา นำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 2,500 ขวด


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:10:23 น.