แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 33 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30:05 น.