แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 29 ครั้ง
แสดงความยินดีดับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถม้า The innovation to promote tourism by carriage ผู้ประดิษฐ์ นางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์ นางสาวสุวนันท์ ใหม่กันทะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเกียรติศักดิ์ มีมาก และนางสาววลัยลักษณ์ บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.คมคาย ไพฑูรย์ และอาจารย์พงษ์พร พันธ์เพ็ง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถม้า เป็นการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่เพจ facebook QR-Code ไอดีไลน์ วีดีโอและป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจ่ายเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่น รวมทั้งหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่น น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยมีการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการรถม้าในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:47:11 น.