แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 26 ครั้ง
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรัตน์ ชัยสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทมือใหม่ และนางสาวอัฏฐารส แสนปินตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขัน “North pre-University Go Tournament 2020” เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีอาจารย์สุวรัฐ แลสันกลาง ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันหมากล้อมในครั้งนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:49:03 น.