แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 25 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสามะค่าหลวง ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรบต

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสามะค่าหลวง ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรบต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรและทำกิจกรรมในโครงการเยาวชนจิตอาสามะค่าหลวง จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 กลุ่ม We love the king และอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรบต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้แก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกของการทำหน้าที่จิตอาสาให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ให้มีพลังและสร้างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมสำนึกดีให้เข้มแข็งต่อไป โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับผิดชอบจัดอบรมในฐานที่ 2 เรื่อง โทษของไฟป่า อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก การทำหน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นด้วยตนเอง และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ได้รับความสนใจทั้งจากเยาวชนและผู้ร่วมจัดงานเป็นอย่างมากมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:14:07 น.