แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 25 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนกิ่วลมวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:20:14 น.