แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 334 ครั้ง
แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ในการนี้ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับแจ้งจากร้านถ่ายภาพที่นักศึกษาที่ได้เคยถ่ายภาพชุดครุยเดิม ขอให้นักศึกษาได้ประสานติดต่อกลับทางร้านเพื่อถ่ายภาพหน้าตรง (ชุดครุยใหม่) ดังนี้

ร้านนิวเลเซอร์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร้าน style สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยร้านถ่ายภาพดังกล่าว จะดำเนินการถ่ายภาพใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หรือ 054-237399 ในวันและเวลาราชการ
 

ชุดครุยแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สีฟ้า
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สีม่วง
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สีแดงเลือดหมู
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สีขาว
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สีม่วงอ่อน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สีชมพู
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สีเทา
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สีแดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สีเหลือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สีแสด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/A/012/T_0009.PDFวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:00:54 น.