แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 99 ครั้ง
แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ชุดครุยแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สีฟ้า
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สีม่วง
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สีแดงเลือดหมู
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สีขาว
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สีม่วงอ่อน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สีชมพู
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สีเทา
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สีแดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สีเหลือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สีแสด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/A/012/T_0009.PDFวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:31:14 น.