แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 41 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม การอบรม "รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤติ PM2.5 ในวันที่ 28 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม การอบรม "รู้เท่าทันหมอกควันพิษ ฝ่าวิกฤติ PM2.5 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:14:49 น.