แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 62 ครั้ง
ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 23106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:15:20 น.