แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมทางวิชาการร่วมกับคณะอาจารย์จาก FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PALEMBANG-INDONESIA ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 23106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:13:46 น.