แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 58 ครั้ง
อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน กับบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับส่วนงาน ด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09:59:09 น.