แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 45 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2562 ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีกว่า 100 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:29:34 น.