แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 36 ครั้ง
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ อ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการและคุณนราทิพย์ เชื้อผู้ดี ผู้ช่วยเลขานุการ มา ณ ที่นี้ด้วย

 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:19:31 น.