แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 43 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมจันทน์ผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ **แต่งกายชุดนักเรียนจากสถาบันเดิม หรือชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

***บริการรถรับส่งนักศึกษา 
รอบเช้า 7.00 จาก ขนส่งผู้โดยสาร ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รอบเย็น 17.00 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถึง ขนส่งผู้โดยสาร

ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทาง
โทร 054-237399 
www.lpru.ac.th
https://www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/lpru.ac.th
https://www.facebook.com/prlpru2015/
https://www.instagram.com/lpru_university/
#มรภ #ลป #มรลป #ราชภัฏ #วิลัยครู#LPRU_NewsUpdate #LPRU#LampangRajabhatUniversity 
#news_lpru #PRLPRU#prlpru2015#LPRUNEWS 
#ประกวดราคา #รอบรั้ว #รับสมัครงาน #รับสมัครนักศึกษา #นักศึกษาใหม่ #ข่าวบริการภายนอก

"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
"มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
"บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม"วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:20:34 น.