แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 29 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนเถินวิทยา

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:23:08 น.