แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 28 ครั้ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก และขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา และอ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการประเมินหลักสูตร มา ณ ที่นี้ด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:24:27 น.