แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 106 ครั้ง
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมภายใต้แนวทางของการประกันคุณภาพวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16:25:55 น.