แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 184 ครั้ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสาสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี และชุมชนบ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง